Instytucje zajmujące się
energią odnawialną

I

 1. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
  80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31
  tel. (58)347-55-35, fax (58)347-55-37; 
  bape@bape.com.pl; www.bape.com.pl
   

 2. Ekoenergia Cieszyn 
  43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
  tel. (33) 851-04-44, fax (33) 851-07-55; 
  info@ekoenergia.org; www.ekoenergia.org
   

 3. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IBMER 
  02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32; 80-761 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5
  tel/fax (22)848-48-32; tel. (58)301-57-88 
  ecbrec@ibmer.waw.pl; www.ibmer.waw.pl/ecbrec
   

 4. Fotovoltaika Polska PVPL
  00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
  tel/fax (22)660-77-82; 
  info@pv.pl; www.pv.pl
   

 5. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE 
  40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 11; 30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 30
  tel/fax (32)203-51-14; (12)421-39-11, 
  office@fewe.pl; www.fewe.pl
   

 6. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Zakład Energii Odnawialnej

  30-950 Kraków 65, skr. poczt. 49, ul Wybickiego 7, 
  tel/fax (12)632-67-17; 
  zeo@min-pankrakow.pl; www.min-pan.krakow.pl
   

 7. Instytut na rzecz Ekorozwoju
  00-743 Warszawa ul. Nabielska 15 lok. 1
  tel. (22)851-04-02, fax (22)851-04-00 
  ine@ine-isd.org.pl; www.ine-isd.org.pl
   

 8. Krajowa Agencja Poszanowania Energii
  00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 35 
  tel. (22)626-09-10, fax (22)626-09-11; 
  kape@kape.gov.pl; www.kape.gov.pl
   

 9. Polska Izba Biomasy
  01-041 Warszawa, ul. Smocza 26
  tel. (22)498-60-09; 
  biuro@biomasa.org.pl; www.biomasa.org.pl
   

 10. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 
  02-683 Warszawa, ul. Gotarda 8
  tel. (22)548-49-99, fax (22)548-49-98; 
  pigeo@pigeo.org.pl; www.pigeo.org.pl
   

 11. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  71-324 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 154
  tel. (91)42-52-900, fax (91)48-75-014; 
  biuro@psew.pl; www.psew.pl
   

 12. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM 
  ul. Rakowiecka32, 02-532 Warszawa
  tel. (22)849-09-74, fax (22)849-17-37; 
  grzybek@ibmer.waw.pl
   

 13. Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES-ISES
  00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 
  tel. (22)82-69-777; 
  dchwied@ippt.gov.pl; www.energieodnawialne.pl/ptes
   

 14. Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej 
  80-392 Gdańsk, ul. Arkońska 54
  tel/fax (58)556-74-14; 
  ptew@ptew.pl; www.ptew.pl
   

 15. Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska
  40-142 Katowice, Modelarska 9A; 00-951 Warszawa, ul. Klonowa 6
  tel. (32)730-26-25, fax (32)730-26-30; tel. (22)845-95-50, fax (22)845-95-51 info@energiaodnawialna.com.pl mewy@wp.pl; www.energiaodnawialna.com.pl
   

 16. Stowarzyszenie Biomasa na rzecz rozwoju Euroregionu Pomerania
  70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 32B
  tel/fax (91)48-41-954; 
  simon.lex@interia.pl
   

 17. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a
  tel. (22)433-12-38, 433-12-40, fax (22)433-12-39; 
  biuro@seo.org.pl; www.seo.org.pl
   

 18. Śląski Związek Gmin i Powiatów
  40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17
  tel. (32)251-10-21, fax (32)251-09-85; 
  zwiazek@silesia.org.pl; www.silesia.org.pl
   

 19. Towarzystwo Elektrowni Wodnych 
  84-240 Reda, ul. Piaskowa 18
  tel/fax (58)678-79-51 
  biuro@tew.pl; www.tew.pl
   

 20. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 
  86-300 Grudziądz, ul. Rybacka 14
  tel. (56)46-49-644, fax (56)46-49-643 
  biuro@trmew.pl; www.trmew.pl
   

21.   Związek Miast i Gmin Polskich
80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 11/12, tel.
(58)301-49-21, fax (58)301-42-15; 
zmigm@zmigm.org.pl; www.zmigm.org.pl